Dogodki

sreda, 14. April 2021

Začetek: 07:30
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 10. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 12. izredne in 43. redne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 32. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 37. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: videokonferenčno: na daljavo ali osebno v dvorani Državnega sveta

SklicSedezni_red

RAZŠIRITEV


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 38. redne in 22. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-3/2021/ in št. 061-01-2/2021/)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane