Dogodki

ponedeljek, 26. April 2021

Začetek: 10:00
Lokacija: v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F) – druga obravnava, EPA 1773-VIII (št. 322-01-4/2021)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane