Dogodki

sreda, 28. April 2021

Začetek: 13:00
Lokacija: videokonferenčno

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih (ZUPPZNB), druga obravnava, EPA 1752 - VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane