Dogodki

sreda, 16. Junij 2021

Začetek: 12:00
Lokacija: 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021, EPA 1921-VIII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi ( ZZK-1E), druga obravnava, EPA 1825 - VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane