Dogodki

četrtek, 17. Junij 2021

Začetek: 10:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 38. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 1725-VIII

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

V četrtek, 17. 6. 2021, bo v dvorani Državnega sveta slavnostna podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020.

VEČ:

VABILO

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 62. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K) - druga obravnava, EPA 1836-VIII

Preberi več
Začetek: 14:30
Lokacija: dvorana Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F) – druga obravnava, EPA 1773-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane