Dogodki

sreda, 8. September 2021

Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priporočila Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu Republike Slovenije št. 06216-11/2019/26 33001, 33004 z dne 3. 6. 2021 * 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: sejna soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G), skrajšani postopek, EPA 2041 – VIII*

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – nujni postopek, EPA 2099-VIII (326-01-5/2021)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane