Dogodki

ponedeljek, 11. Oktober 2021

Začetek: 14:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) – druga obravnava, EPA 1960-VIII (800-01-1/2021)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane