Dogodki

sreda, 3. November 2021

Začetek: 09:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava,
EPA 1972-VIII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2020, EPA 2079-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane