Dogodki

ponedeljek, 8. November 2021

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklici


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava, EPA 1759-VIII (300-01-2/2021)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane