Dogodki

sreda, 10. November 2021

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 14. izredne in  47. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 50. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti 

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 28. izredne, 29. izredne, 68. in 69. seje interesne skupine

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 39. redne in 20. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 314/III, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 43. redne in 10. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več
Začetek: 12:30
Lokacija: mali salon/I

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb bo predsedniku Državnega sveta predal Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna EU za proračunsko leto 2020 z odgovori institucij in Letno poročilo o dejavnostih, financiranih iz osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2020 z odgovori Evropske komisije.

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razsiritev*, Sedezni_red


Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane