Dogodki

četrtek, 18. November 2021

Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 45. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*, Dodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane