Dogodki

sreda, 8. December 2021

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 48. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: veliki salon /I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic,Predlog za razširitev*


                                                                  

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-A), EPA 2332-VIII.

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 70. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 14. izredne in 51. redne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 40. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta   

 

3. Razno.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 314/III, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 44. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog_za_umik*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 45. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane