Dogodki

ponedeljek, 10. Januar 2022

Začetek: 11:00
Lokacija: mala dvorana Tomšičeva

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek, EPA 2290-VIII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*, Predlog za razširitev1**


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: veliki salon /I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), EPA 1937 – VIII, skrajšani postopek

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020, EPA 2374-VIII 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane