Dogodki

sreda, 2. Februar 2022

Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicDodatno_vabljeniDodatno vabljen 2


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), EPA 2378-VIII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 30. izredno sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 30. izredno sejo Državnega sveta

 

 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: veliki salon /I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprave na 30. izredno sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:30
Lokacija: soba 421/IV, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 30. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSedezni_red


Dnevni red:

 

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), EPA 1885-VIII 

Preberi več
Začetek: 14:30
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Ura je okvirna, seja se bo začela 15 minut po koncu 30. izredne seje Državnega sveta.


Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCEGK) - nujni postopek, EPA 2482-VIII  

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPrestavitev ure začetka seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1F), druga obravnava, EPA 2303 - VIII

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Ura začetka seje je zgolj okvirna, saj velja, da se bo seja začela petnajst minut po končani 32. izredni seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter 69. seji Komisije za državno ureditev.


Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) – nujni postopek*, EPA 2484-VIII (312-01-2/2022)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane