11. izredna (2. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
27. 3. 2020 - 14:00
prek elektronske pošte, SMS in MMS sporočil

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona - zakonodajna iniciativa

 

2. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike   Slovenije

 

3. Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča (Opr.št. VII K 44508/2014)

 

4. Predlog Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

* * *

Na  podlagi  četrtega odstavka 33. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list  RS,  št.  70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) v zvezi s 1.­ ­do 4. točko dnevnega reda so zastavljena naslednja vprašanja:

 

1. Ali ste za sprejem Predloga zakona o spremembi Gradbenega zakona - zakonodajna iniciativa, kot ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem seje?

 

2. Ali ste za sprejem Predloga Sklepa Državnega sveta, da se kot predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije imenuje državnega svetnika Tomaža Horvata?

 

3. Ali ste za sprejem Predloga Sklepa Državnega sveta, da se članu Državnega sveta Borisu Popoviču v zvezi z Zahtevo za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta (Opr. št. VII K 44508/2014 z dne 3. 3. 2020), ki jo je Državnemu svetu poslalo Okrožno sodišče v Ljubljani, ne prizna imunitete in se postopek lahko nadaljuje?

 

4. Ali ste za sprejem Predloga Sklepa Državnega sveta o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kot ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem seje?

* * *

Na zgornja štiri vprašanja odgovorite z »za« ali »proti«, ločeno za vsakega od navedenih vprašanj, na naslednje možne načine:

  1. Na elektronski naslov gp@ds-rs.si ali prek SMS sporočila na mobilno številko 031 527 910 pošljite sporočilo v naslednji obliki:

»Ime in priimek državne svetnice / državnega svetnika, Glasovanje 11. izr. seja DS RS: 1. ZA (ali PROTI), 2. ZA (ali PROTI), 3. ZA (ali PROTI), 4. ZA (ali PROTI)«.

  1. Izpolnite  glasovalni_obrazec in ga pošljite po e-pošti na gp@ds-rs.si ali kot MMS na tel. št. 031 527 910.  

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane