11. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
30. 3. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Dogovor o načinu dela Interesne skupine lokalnih interesov v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19

 

2. Potrditev zapisnika 43. seje interesne skupine

* * *

 

Seji se lahko pridružite in na njej sodelujete:

  • na sedežu Državnega sveta, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana;
  • na daljavo, če imate izkušnje z uporabo aplikacije Webex in tovrstnim načinom dela ali se iz različnih razlogov ne bi uspeli udeležiti seje na sedežu Državnega sveta.

Prosim, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Seja Interesna skupine lokalnih interesov je sklicana z namenom poskusne izvedbe seje na daljavo s pomočjo aplikacije Webex in njenega testiranja. Zato vas prosim, da si na tablični računalnik pravočasno naložite aplikacijo Webex. Če se boste seje udeležili na sedežu Državnega sveta, vas tudi prosim, da pred prihodom na sejo preverite, da je baterija na tabličnem računalniku napolnjena. Zaradi izločitve šumov in motenj v prenosu zvoka (v dvorani) je zaželena uporaba slušalk z mikrofonom oz. slušalk za pogovor prek mobilnega telefona.  

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto ob začetku seje interesne skupine. Tehnično pomoč bo v času seje zagotavljal Primož Vaupotič v dvorani ali po tel. 051 359 251.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost in na kakšen način boste sodelovali na seji - na sedežu Državnega sveta ali na daljavo - sporočite Meti Štembal na telefon (01) 478 98 07 oziroma 041 735 081 ali po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si.

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane