14. redna seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
11. 1. 2021 - 15:30
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 13. redne in 12. izredne (1. korespondenčne) seje Mandatno-imunitetne komisije

 

1.A   Razprava o Predlogu pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Pobuda za razlago določb Poslovnika Državnega sveta, ki urejajo razširitev dnevnega reda sklicane seje Državnega sveta, v zvezi z izvedbo 18. izredne seje Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Mandatno-imunitetne komisije za leto 2020

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane