16. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 11. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku – zakonodajna iniciativa

 

2. Obravnava Poročil o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA

 

3. Potrditev zapisnikov 10., 11., 12. in 13. seje komisije

 

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane