17. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 19. izredna seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2021 - 13:00
v sobi 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) – nujni postopek, EPA 1638-VIII

 

* * *

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo 1. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija Državnega sveta, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pa kot zainteresirana komisija Državnega sveta.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane