17. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
9. 1. 2020 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021« (ReNPURSK), EPA 907-VIII  

 

2. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2019

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane