18. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 4. 2021 - 10:30
v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicSprememba_ure


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 34. seje interesne skupine

 

2. Priprave na 23. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane