25. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
22. 1. 2020 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprašanje in pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v pripravi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Predlog sklepa

 

b. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata o vključenosti tematike podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v redne vzgojnoizobraževalne programe oziroma učne načrte predmetnikov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja

Predlog sklepa

 

c. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki

Predlog sklepa

 

d. Vprašanje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim reševanjem  problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki tečejo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb

Predlog sklepa

 

e. Vprasanja državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30), EPA 960-VIII

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa

 

5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) (Uradni list RS, št. 72/19)   *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019

  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 bo predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije

 

8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 naprej

Copyright 2018, Vse pravice pridržane