26. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev - PRELOŽITEV SEJE!!!

Tiskalniku prijazna oblika
18. 3. 2020 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 27. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane