27. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 11. 2019 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 24., 25. in 26. seje interesne skupine

 

2. Opredelitev Interesne skupine do predlaganih sprememb Poslovnika Državnega sveta

 

3. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane