28. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 12. 2019 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. seje interesne skupine

2. Priprava na 24. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane