30. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
18. 1. 2021 - 13:00
v sobi 209/II ali prek sistema Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 29. redne seje ter 15. in 16. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 36. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev v 2020

 

4. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane