30. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
11. 1. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-B), EPA 1421-VIII - skrajšani postopek

 

3. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo znanost, šolstvo in šport

 

4.fRazno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane