31. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
8. 7. 2021 - 12:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic,  Prestavitev seje,   Predlog za razširitev dnevnega reda*, Ponovna_prestavitev


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020, EPA 1930-VIII

 

1.A   Problematika nespremenjenih oziroma nižjih odkupnih cen slovenskih kmetijskih pridelkov in klavne živine ob hkratni rasti maloprodajnih cen *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Potrditev zapisnikov 30. seje in 10. izredne seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane