32. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2021 - 11:00
v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 38. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane