32. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
6. 2. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije(ZISNIPO) - druga obravnava, EPA 586-VIII

 

2. Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-2) - druga obravnava, EPA 972-VIII

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnikov 31. redne ter 9. in 10. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane