33. seja Interesne skupine delodajalcev - ODPOVEDANA

Tiskalniku prijazna oblika
31. 3. 2021 - 12:00
v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic 

ODPOVED SEJE


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 32. seje interesne skupine

 

2. Osnutek Predloga Načrta za okrevanje in odpornost

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane