35. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-C), druga obravnava, EPA 936-VIII

2. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), druga obravnava, EPA 717-VIII

3.   Pobude in vprašanja

 

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju – zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane