35. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
22. 4. 2021 - 09:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicDodatno_vabljeniDodatno_vabljeni2


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 34. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 1723-VIII

 

3. Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane