36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
20. 1. 2021 - 13:00
videokonferenčno, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

SklicSedezni_redPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost  pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20, 172/20)

Predlog sklepa

 

b. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca glede zagotovitve zakonskih podlag za prednostno financiranje ukrepov s področja duševnega zdravja v okviru že napovedanega novega paketa interventne zakonodaje (PKP8) 

Predlog sklepa

 

c. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica  glede zakonske ureditve upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov  ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)

Predlog sklepa

 

d. Pobudi državnih svetnikov mag. Petra Požuna in Danijela Kastelica glede zakonske pravice do dodatka za delo v sivi coni za izvajalce pomoči na domu in dodatka za neposredno delo v rdeči in sivi coni in nadomestila plače od prvega dne odsotnosti zaradi bolezni, povezane s COVID-19, za izvajalce osebne asistence v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava, EPA 1529-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava, EPA 1459-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava, EPA 1473-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava, EPA 1528-VIII

 

8. Predlog Sklepa za podaljšanje roka za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin   *PREDLOG  ZA RAZŠIRITEV

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane