39. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
20. 1. 2021 - 07:30
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 38. redne in 9. izredne seje interesne skupine

 

2. Potrditev poročila o delu Interesne skupine delojemalcev za leto 2020

 

3. Priprava na 36. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane