39. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 10. 2021 - 11:30
soba 304/III, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 38. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 44. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane