39. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
17. 6. 2021 - 10:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 38. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 1725-VIII

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane