39. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
10. 12. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (MPTSCOPE), EPA 920-VIII

 

2. Potrditev zapisnika 38. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane