40. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev - PRESTAVLJENA NA 8. 6. OB 11. URI

Tiskalniku prijazna oblika
9. 6. 2021 - 11:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPrestavitevPonovna_prestavitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 39. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 41. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane