41. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
9. 6. 2021 - 13:00
videokonferenčno, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

SklicSedezni_red_drzavnih_svetnikov


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-5/2021)

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Št. 020-04-1/2021)

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika_dr._Matjaza_Gamsa za izkaz posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991

Predlog sklepa

 

2. Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona  glede implementacije direktive v  pravni red Republike Slovenije

Predlog sklepa

 

3. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  glede gradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

Predlog sklepa

 

4. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede razvoja in razvejanosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik

Predlog sklepa

 

5. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede podpore izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob tridesetletnici samostojnosti slovenske države

Predlog_sklepa

 

3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope (Št. 008-03-2/2021)

 

4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog (Št. 060-01-6/2021)

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga  obravnava, EPA 1569-VIII (Št. 326-01-17/2020)

 

6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa (Št. 730-01-1/2021)

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini (Št. 065-02-3/2021)

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane