41. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
20. 1. 2021 - 10:30
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicSprememba_ure


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 36. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2020

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane