47. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 1. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A), skrajšani postopek, EPA 1529 - VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A), skrajšani postopek, EPA 1527 - VIII

 

3. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane