48. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
7. 7. 2021 - 11:00
soba 209/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 47. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

- Predlog zapisnika.

2. Priprava na 42. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane