48. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 1. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K), skrajšani postopek, EPA 1507 - VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M), druga obravnava, EPA 1568 - VIII

 

3.    Poročilo o delu Komisije za državno ureditev v letu 2020

 

4.    Potrditev zapisnikov 44., 45. in 46. redne seje in 12. izredne seje komisije

 

5.    Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane