50. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 10. 2021 - 13:30
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII

 

2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023), EPA 2155-VIII

 

3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – nujni postopek, EPA 2156-VIII

 

4. Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RZ2020), EPA 2144-VIII

 

5. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane