50. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
7. 9. 2020 - 15:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicRazširitev


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani postopek, EPA 1280-VIII

 

A1.

a. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII

 

b. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju  proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021(ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA 1327-VIII

 

2. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) – druga obravnava, EPA 1293-VIII  

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane