52. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
15. 1. 2021 - 12:30
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 50. in 51. redne ter 14., 15. in 16. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v 2020

Copyright 2018, Vse pravice pridržane