55. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
19. 1. 2021 - 14:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) (MKDD), EPA 1570-VIII

 

2. Sklep o razglasitvi Hezbolaha kot teroristične organizacije, EPA 1512-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 52. in 53. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane