56. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
19. 1. 2021 - 13:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPrestavitev ure


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 55., 20. izredne, 21. izredne in 22. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 36. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov v letu 2020

              

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane