56. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - PRESTAVLJENA NA 29. 3. 2021

Tiskalniku prijazna oblika
24. 3. 2021 - 14:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPrestavitev_seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 55. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B) – skrajšani postopek,
EPA 1682–VIII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E) – skrajšani postopek, EPA 1716–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane